14.3.1837

Sender

Nicolai Bonnesen

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Da de Interessenter i Tobakspinderlauget som interessere sig for det intenderede Museum for Thorvaldsens Værker, allerede paa andre Steder have tegnet sig for hvad de dertil ville bidrage, har jeg hverved den Ære at tilmelde Deres Høivelbaarenhed, at min Opfordring i Laugssamling af 3die Marts denne Sag angaaende, har været frugtesløs.

 
Kjøbenhavn, den 14de Marts 1837
ærbødigt
Nicolai Bonnesen
p. t. Oldermand.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 32c

Last updated 10.05.2011