The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7132 of 10245
Sender Date Recipient
P.M. Tuxen 10.3.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift: Høyvelbaarne / Hr Conferentsraad Collin / Komandeur af Dannebrogen / Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Imod Forventning, maa jeg i Dag rejse til Frederiksværk, og kan derfor ikke have den Ære at møde i Samlingen i Aften.
Af de af mig omsendte Subskriptionsplaner ere ingen endnu komne mig tilhænde – Enkelte af dem jeg har uddelt til Søe Etaten ere efter Circulationen afleverede i Admiralitetet, hvor jeg ei kun kan have seet tegnet 5 a 600rbd.– Selv har jeg en Plan hvorpaa er tegnet lidt over 100rbd
Adskillige Søe-Officerer have tegnet sig paa andre Planer, end de jeg gjennem Collegiet har bragt i Circulation, og saaledes vil ikke Søe Etatens hele Bidrag komme paa disse Planer –

d. 10. Marts 1837 ærbødigst
P M Tuxen
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31k
Last updated 10.05.2011 Print