The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7111 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

25.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift, men Collin har skrevet udkastet på bagsiden af en udskriftsside til et brev stilet til ham selv: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin / R. af D. Dannebrogsorde. etc. etc.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original

Atter tillader ieg mig at henvende mig til Deres Vbh. om den sag, hvorom ieg forhen har tilskrevet Dem: det Thorvaldsenske Museum. At vedlagte lille Piece af Professor Thiele om Thorvaldsens Liv og Levned maatte blive meget bekiendt, var høist ønskeligt, og jeg vilde derfor ret indstændig bede Dem om ved en Anmeldelse og et Udtog deraf at giøre det bekiendt og xxx af for deres Tidendes Læsere.
d 25 febr 1837


Til Helsingør
Ved at tilsende Dem henlagte Ex. af Prof. Th. lille Skrift om Th. L og L. tillader ieg mig at anmode Dem ved Anmeldelse og eller et Udtog deraf deraf at giøre det bekiendt for Deres Tidendes Læsere

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 31h
Last updated 10.05.2011 Print