The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7073 of 10245
Sender Date Recipient
Generalpostdirektionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Med sort segl.

8.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Til / Conferentsraad og Finants / deputeret Collin, Commandeur af Dannebrogen og Dannebrogsmand –
Tilskrift: Til / Hr. Conferentsraad og / Finantsdeputeret Collin / Commandeur af Dannebrog, og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Paa Generalpostdirectionens allerunderdanigste Forestilling hvorved var indstillet:

”om de fra og til Foreningen til Oprettelsen af et Museum for Thorvaldsens Arbeider forsendende løse Breve og Penge, maa modtages til portofrie Forsendelse med Posten, imod at de afsendende Breve og Penge forsynes med det af Foreningen anskaffede, og med Paaskrift: Thorvaldsen” betegnede Segl, samt imod at der saavel for de afsendende som ankommende Breve og Penge, enhvergang meddeles Attest af Foreningens Medlem, Conferentsraad Collin, om at de alene vedkomme det oprettende Museums Anliggender.”

har det under 7de” dennes allernaadigste behaget Hans Majestæt Kongen at resolvere saaledes:

Vi bifalde allernaadigst denne Vor Generalpostdirections allerunderdanigste Indstilling.”
I det Generalpostdirectionen har den Fornøielse at meddelle Hr. Conferentsraaden denne allerhøieste Resolution, skulde Man ikke undlade at tilføie, at vedkommende herværende Kongelige Postcontoirer ere blevne tillagt den, i Overeensstemmelse dermed fornødne, Ordre.
Generalpostdirectionen den 8. Februar 1837.
Monrad Boiesen H. Monrad O. Danneskiold Samsøe Winge

/ Olsen

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 30
Last updated 10.05.2011 Print