The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7030 of 10243
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Antagelig København

23.1.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

NN [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Departementet for de udenlandske Sager
Det danske Cancellie
– sleswig-holsten-lauenborgske Cancellie
De Deputerede for Finantserne
Den Kongelige Direction for Statsgielden og den synkende Fond

Direction for den almindleige Pensionskasse
– almindelige Enkekasse
Rentekammeret
General-Told-Kammeret
Admiralitets– og Commissariats– Collegiet
General–Commissariats Collegiet.
General–Post–Directionen
Directionen for Universitetet og de lærde Skoler

Ovrhofmarschallen
Høiesteret
Kiøbenhavns Ministerium

eligerede Borgere

Universitet
Chirurgisk Akademie
Kunst–Academiet
Den militaire Høiskole
Lands–Over–samt Hof– og Stadsretten
Politiretten.
Nationalbanken
Grosserer–Societetet
Kiøbenhavns Magistrat
(Alle disse ere tilskrevne den 23de. Januar 1837.)

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 28
Last updated 10.05.2011 Print