The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9978 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

17.3.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til executorer, Hr. Et. Blechingberg og Curator.
Ingen udskrift, da der er tale om et koncept.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

BygningsCommissionen kunde nu vel tilskrives, at
Efter Conference med Formændene i den i sin Tid bestaaende Comitee for Indsamling af Bidrag til Opførelse af Thorvaldsens Museum, ville følgende Summer, der tillige med adskillige af Museets Boets egne Midler, have indtil 11 Dec fA. været udsatte til 3 %, først i Sparekassen og siden i Nationalbanken, været, at afgive til BygningsCommissionen, som det endelige Restbeløb:

a Incassator JustR. Stæger [saldo] med Regnskabets Aflevering og efter
    Fradrag af Incassat. Omkostninger –
 
3110r 17 [tegn for skilling].
b. Kunstakademiets sidste halve Bidrag –
    begge disse Summer med Renter fra 11 Dec 1841
1500.
c. et fra Skindhandler Bechs Bo indkommet Bidrag
    med Renter fra 11 Oct 1843
110 – 11
d fra Oefiords Syssel i Island et Bidrag af
    med Renter fra 11 Febr 1841.
30 – 24 [tegn for skilling]

Af den hele Sum 4750r 52 [tegn for skilling] svares, fra 11 Dec 1845 indtil Betaling skeer, 4 PC.

Ved at melde dette i Svar paa Commissonens Skriv. af 4 d. M. maatte man bede sig underrettet om, til hvem, og naar Summen kan afleveres, for at Renteberegningen til en vis Dag kan vorde opgiort.

17 Mart[s] 1846
Collin

Enig i ovenstaaende Concept; maaskee var det bedre at sætte Boets Midler istedetfor Museets.

17 Marts 1846
Schouw

Ligeledes Blechingberg

ligl. ACK.

Brevet til BygningsCommiss. strax expederet d 18 Marts

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 271d
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 24.05.2011 Print