The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9786 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Wilckens [+]

Sender’s Location

Antagelig København

22.9.1844 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original
Som Opvarter ved Academiet har jeg aarlig i Gage
Udstillingspenge
Liberipenge
Liberiet Værdi er
Den Neuhaunske Præmie er
Academiets Morgenskole om Søndagen
Ditto Eftermiddagsskole om Ditto
Frit Huus anslaaes til
100 Rdr
30
30
59 – 5 – 4
12
12
34
100
ialt 377Rdr 5 [tegn for mark] 4ß

C: Wilckens.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 226d
Last updated 04.08.2011 Print