The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9784 of 10245
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

Antagelig København

22.9.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

G.F. Ursin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da Wilkens’ Gage ved Akademiet ophører med denne Maaneds Udgang, saa maatte hans Stilling ved Museet bestemmes. Hr Professoren har opgivet mig hans Indtægter til:

Gage
Livree in natura
Livreepenge af Hof Kassen
en reglementeret Gratif.
en do
100
50
30
35
15     230

Foruden frie Bolig, som han beholder til næste 1 Oct 1845, men efter et andet Opgivende, udkommer 47” 84s mere, neml.

Gage
Livree in natura
Livreepenge
Udstillingspenge
Akads Eftermiddagsskole
do Morgenskole
af det Neuhaussenske
100r
59 – 84s
30
30
34
12
12     277r 84s.

Jeg tillader mig herom at udbede mig nærmere Oplysning herpaa tegnet, samt om alle Pengebidragene ophøre enten til 1 Oct eller til Nytaar eller til en anden Tid.

 

1844. Sept 22. ærbødigst
Collin
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 226c
Last updated 17.02.2012 Print