The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9764 of 10245
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

Antagelig København

17.8.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
Bravos Brev til Collin 17 August 44.

Frue Uhden (som har faaet 45 scudi for de 3 Md: fra Kongen giennem Thiele) anholder i vedlagt Skrivelse til Ex: om fremdeles at beholde denne Pension

Frue Paulsen vil faae en Pension af Museet og af Kongen Tilladelse til at Samme endnu nogle Aar maae blive for hende, hun modtager gierne en Copie af Vernets Portrait af Thorv., udbeder sig Tafeluhret til Erindring. Foruden nogle Gibsafstøb. af Basreliefer har Bravo maattet love hende Calquer af Th. Portraitstatue. Hun forlangte ogsaa Bronzerne til Frue Kirke, som han dog fraraadte, – og nu begiærer hun en Afstøb. af det lille Alexandertog som koster 200 Scudi. Han oppebier i saa Hens. Executorernes Best. – Han tænker at give hende Calquer som giøres af Thorv: sidste Arbeider, hvorved Museet vil spare at betale Leie af Dem. Meublementet bliver med det Første solgt, men vil ikke indbringe Stort.
Husleie skyldes fra Juni 1842. (240 Scudi foruden for de sidste Maaneder) Ogsa for Ateliet [sic] skyldes Leie.

Academiet St Luca vil staae bi med at skaffe Fritagelse for Afgifter til Fiscus. Foræringen er modtaget godt. Bissen har skrevet at det ogsaa er hans Ønske, ligesom det er Kronprindsen af Bayerns, at Conradin udføres af Schøpf under Wagners Ledning. – Museets Interesse i denne Hens. skal blive varetaget.

I Hens. til Marmorblokke udbedes nærmere Best: Alt hvad der kan bruges til Statuer og Basreliefer, sender han, men de mindre Stumper lader han blive med mindre han faaer nærmere Ordre.

Bru[XX]ede Sager tage ikke megen Plads, bør nok derfor sendes, [na]ar ei forlanges at de tildels ganske ødelagte Gibsafstøb. skulle følge med. [XXXX]rket (som efter Thiele er Br:) er ei udleveret til Frue P: skiøndt hun s[XX] [skjult tekst] var hende foræret af Th:
I Hens, til de to Marmorfugle til Pius VII: forventes nærmere Ordre fra Ex: Pavens Statue ”hoffe ich ohne Abguß machen zu lassen, einpukten [sic] und ausschiken zu können, doch dies findet sich beim Auseinandernehmen der Figur.“

Forlæggeren af flere Kobberværker hvorpaa subsk. trænge [sic] stærkt paa ham. –

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 223
Persons
Johan Bravo
Last updated 29.07.2011 Print