The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6742 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin 13.8.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Allernaadigste Konge

i Forbindelse med vedlagte, efter Deres Majestæts Befaling afgivne, allerunderdanigste Beretning tillader jeg mig allerunderdanigst at bemærke, at den Bygning, som fortrinligst ønskedes, kaldes: Garnmagasinet; den steder umiddelbar op til Charlottenborg, ja til Thorvaldsens Attelier, og er altsaa desuden tilgiengelig uden Adgang fra Holmen.

13. August 1835

aller
C

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 19a
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 30.08.2013 Print