The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6741 of 10244
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

13.8.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Frederik 6. [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Fra ConfsR. Collin

All. Beretning

Deres Majest. behagede allernaad., under 11 Febr. forrig Aar at befale mig, ”u allerhøistsames” Navn at meddele EtatsR. Th. Forsikkring om, at de Kunstskatte han maatte bestemme sig til at skienke sit Fædreneland, skulle blive betragtede som en uafhændelig og udelelig Eiendom, der skal vorde indrommet de Genstande værdigt Opbevarelsessted”

Da man snart kan vente en betydelig Sending af disse Thorvaldenske Arbeider, saa tillader jeg mig i dybeste Underd. at bringe Deres høist [?] allern. Tilsagn i Deres Majestets Erindring, tilføiende at det reiste end[?]
13. Aug 1835
aller.
C

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 19
Last updated 10.05.2011 Print