The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6551 of 10244
Sender Date Recipient
Universitetsdirektionen [+]

Sender’s Location

København

4.10.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hrr Conferentsraad Collin / Deputeret i Rentekammeret og for Finantserne / Ridder af Dannebr. og Dannebrogsmand.
Tilskrift: Til / Høivelbaarne Hr. Conferentsraad Collin, / Deputeret i det kongelige Rentekammer og / for Finantserne, / Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ved at melde Deres Høivelbaarenhed, i Anledning af Deres behagelige Skrivelse af 16de f. M., at Consistorium finder Intet at erindre imod, at Indsendelsen af Regningen for de af Etatsraad Thorvaldsens til Frue Kirke leverede Kunstsager, efter hans Ønske, udsættes indtil hans nærforestaaende Ankomst til Danmark, undlader Consistorium ikke herved at takke for den meddeelte Underretning.

Kjøbenhavn, den 4de October 1834.

Herholdt

M. H. Bornemann

/ J Reinhardt

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 17
Last updated 10.05.2011 Print