The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7974 of 10246
Sender Date Recipient
H.N. Clausen 1.3.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Information on recipient

Udskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferentsraad Collin,
Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Tilskrift:
Høivelbaarne
Hr. Conferentsraad Collin,
Comm. af Dbg. og Dbmd.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Strax besvaret

Da det i sidste Comité-Møde blev besluttet, at Meddelelsen af en Beretning om Comitéens Virksomhed ikke skulde udsættes længere, og at Concepten til samme skulde fremlægges i den samlede Comité, saa tillade jeg mig at foreslaa, at et Møde bliver tilsagt til en af de næste Dage, for at den Concept, som jeg for 8 Dage siden gav mig den Ære at tilstille Deres Høivelbaarenhed, der kan blive fremlagt og forhandlet.
ærbødigst
H.N. Clausen
Kiøbenhavn, den 1ste Marts 1839.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 120a
Last updated 24.05.2011 Print