The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7892 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

9.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: til Magistraten i Kbh.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Forbindelse med det fra SlotsbygningsCommissionen Magistraten communicerede Kongl. Reskr. ang. Overdragelsen til af en Deel af Christiansborg Slots Sidebygninger til Opbevaringssted for de Kunstsager som Conf. Thorv. har skænket Staden Kbh. fremsendes herved
efter Confs. Ønske, Afskrift af en Skriv. af 5 d.M. fremsendt til Formændene i Comiteen for Oprettelse af hans et Museum for hans Gaver, til beh.[?] Efterretning for den ærede Magistrat og Stadens 32 Mænd.
Kiøbenh d. 9 Januar 1839
C.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 101
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Last updated 19.05.2011 Print