The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9969 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Flyve-Posten 2.3.1846 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kunstforeningens Virksomhed for 1848. Efter en Administrationen fremlagt Udsigt seer man at Indtægterne ere anslaaede til 5716 Rbd., og Udgifterne følgende: 1) Indkjøb af Malerier ved
Administrationen 1500 Rbd.; 2) sædvanlige Indkjøb 2016 Rbd.; 3) Medlems Blad 1000 Rbd.; 4) Administrations-Udgifter 1200) Rbd.; der i Alt udgjør de anførte 5716 Rbd. Angaaende det til Uddelingen iblandt Medlemmerne bestemte Blad, har man henvendt sig til Hr. Portraitmaler Gertner; denne har tilbudt sig at levere et stylographisk raderet Portrait af Thorvaldsen til en Priis af 1 Rbd. eller omtrent for samtlige Medlemmer 1000 Rbd. (B. T.)

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 2.3.1846.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Flyveposten 2.3.
Persons
J.V. Gertner · Bertel Thorvaldsen
Last updated 04.01.2016 Print