The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9734 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Ny Portefeuille
J.C. Schythe
[+]

Sender’s Location

København

7.7.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

− Arbejdet i det Thorvaldsenske Museum skrider rask fremad under den utrættelige Bindesbøll’s kyndige Veiledning. Paa samme Tid som der decoreres paa Loftet i Arcaderne, frembyder det indre Gaardsrum Billedet af den travleste Virksomhed. I en Række af Billeder, der som en colossal Frise vil komme til at slynge sig rundt om Bygningens indvendige Mure, fremstilles efter antike Motiver en Væddekjørsel, ligefra det Øieblik Vognene begynde Løbet, til Seierherren har naaet Banens Meta og knælende modtager Prisen. Billederne, af et Slags guult Cement, ere incrusterede i Kalken og udmærke sig ligesaa meget ved deres Skjønhed, som ved den rige Afvexling i Stoffets Behandling; navnlig ere Hestene mesterligt tegnede. Opad Pillerne skyde sig frodige Laurbærbuske, nu og da afbrudte af Egetræer og Palmer. Det Hele frembyder et smukt og tiltalende Maleri af Menneskeaandens Kamp og Seier, og vil som saadant faae en forstærket Betydning ved Stedet, hvor det er anbragt. Midt i disse Omgivelser bliver Thorvaldsens Grav, uden noget Monument eller anden Prydelse, der kunde afdrage Tanken fra hans Personlighed, alene bedækket med Blomster, „Vidnende smukt, at han end lever et blomstrende Liv.”

General Comment

Denne tekst blev trykt i tidsskriftet Ny Portefeuille, op. cit.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Ny Portefeuille 7.7.
Other references

  • J.C. Schythe (ed.): Ny Portefeuille, 3. Bind, Nr. 1, 7.7.1844, p. 22.

Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Gottlieb Bindesbøll · Bertel Thorvaldsen
Last updated 10.04.2017 Print