The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9661 of 10246
Sender Date Recipient
B.S. Ingemann 13.5.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Sang

afsungen

ved

Mindefesten over Thorvaldsen

i
Slagelse Kunstforening
den 13. Mai 1844.


Albert Thorvaldsen.

Der klang en livlig Seierssang
Til Danmarks hundred Øer;
Den klang til Dal og grønne Vang,
Til Skov og stille Søer.

I Danmark steeg en Helt iland;
Han kom fra Romas Høie;
Ham hilsed fro den danske Mand
Med Stoltheds Glands i Øie.

Ham hilsed glad paa Hjemmets Kyst
De favre Danneqvinder;
Ham priser Nordens Aand med Lyst
Som mægtig Seiervinder.

Den Helt ei streed med Sværd og Skjold
Og ei med Staalets Handske;
Men Seier vandt han stærk og bold
Som Konstens Holger Danske»

Af Livets Træ han greeb en Green
Til Kamp mod Dødens Vælde;
Han hugged Guder ud af Steen
Og Liv af Marmorfjelde.

Hvor Skjønheds Billedverden staaer,
Sig Liv og Sjæl forynger:
Om Thorvald Danskes hvide Haar
Europa Krandsen slynger.

Hans Seierssang paa Land og Sø
Har Danmarks Sønner sjunget.
Hans Navn sig over Verdens Øe
Med Nordens Aand har svunget.

B.S. Ingemann.

General Comment

Denne sang udkom i et trykt hæfte.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Mindefest Slagelse 13.5. Ingemann
Subjects
Thorvaldsen's Death
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 27.12.2014 Print