The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9025 of 10246
Sender Date Recipient
NN
Redaktørerne ved Aarhus Stiftstidende
[+]

Sender’s Location

Aarhus.

12.4.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af avisen, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The author of the text wishes to build a folk high school for farm people, instead of a monument to Frederik 6.

See Original

Indsendt.
Også en Mening om Frederik den Sjettes Monument.

Der er nu allerede yttret saa meget for og med Oprettelsen af Frederik den Sjettes Monument, at den virkelige Oprettelse upartisk ikke vil kunde finde Sted. Thi antager man endog og det med Sikkerhed at Pluraliteten er for denne Oprettelse, saa er Modpartiets Antal dog heller ikke ringe, især da det lader til at omfatte flere af Landets dygtigste mænd.

Hvad nu Projecterne angaaende Pengenes Anvendelse til et “Skanderborger Asyl“ eller til en “Frederik den Sjettes Psalmebog” angaaer; da troe vi neppe at noget af disse Forslag har vakt almindeligt, eller blot et nogenlunde Bifald – derimod troe vi, at Pengenes Anvendelse til Begrundelse at en nørrejydsk Høiskole for Bondestanden er i en høiere Grad skikket til at tildrage sig den Offentlige Opmærksomhed.

Frederik den Sjette var Bondens Fader og Ven. Bondens Velvære var frem for Alt den Forevigedes Tanke – og det lykkedes ham ogsaa, at hæve Standen fra dens underkuede og fortrykkede Stilling til Velstand og Dannelse. Dog endnu Eet mangler! Kronen på hele Værket. Bonden fattes en Høiskole; en Høiskole til hans høiere Dannelse, en Høiskole til at lære ham at skatte sin Velstand ret.

Altsaa Intet Monument – men en Frederik den Sjettes Høiskole!

Carlo.

General Comment

Dette er en trykt tekst, omhandlende Frederik 6.’s monument på Skanderborg Slotsbanke, publiceret i Aarhus Stiftstidende 12.4.1842. Det fremsatte ønske om at opføre en folkehøjskole til nytte for den generelle oplysning af bondestanden i stedet for et monument for Frederik 6., skal nok ses i forlængelse af skoleloven af 1814, der sikrede basal uddannelse til hele befolkningen.

Tanken om folkehøjskoler rundt om i landet til gavn for bondestandens almene dannelse var præsten og digteren N.F.S. Grundtvigs hjertebarn, og en væsentlig del af demokratiprocessen i perioden op til enevældens afskaffelse i 1848. Det er derfor interessant, at denne ide også kommer i spil i forbindelse med Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Se referenceartiklen om Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke for mere herom.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Aarhus Stiftstidende 12.4.
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Monuments, Comtemporary Figures
Persons
Frederik 6.
Last updated 19.11.2018 Print