No. 9224 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Fædrelandet 8.11.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

‒ Thorvaldsen skal føle sig meget tilfreds med hvad der i hans Fraværelse er udrettet for hans Museum; som tidligere berettet i andre Blade har han foruden sine øvrige Gaver til Museet endnu skænket det 30,000 Rbd., og han synes at ville gjøre Alt hvad der staaer i hans Magt, for at det kan blive værdigt til at gjemme hans Værker. Bestemmelsen skal være, at Værelserne skulle prydes med Fresco-Malerier, og at Constantin Hansen skulde paatage sig Arbejdet, som kun skulde udføres for et Værelse aarligt.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet, 3die Aarg. Nr. 1053.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Fædrelandet 8.11.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
C.F. Hansen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 20.05.2015 Print