The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8740 of 10246
Sender Date Recipient
NN 2.5.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

Med Opførelsen af Thorvaldsens Musæum gaaer det nu saa rask, at man allerede har faaet det Halve af den gamle Staldbygning revet ned. Hvis Arbeidet fremdeles vil gaae ligesaa flinkt som hidtil, kan man nok haabe at see det Hele revet ned til næste Aar.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Portefeuillen, Andet Binds femte Hefte.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Portefeuillen 2.5.
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 08.05.2015 Print