The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8169 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Portefeuillen [+]

Sender’s Location

København

1.9.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

[...]

— I et Wienerblad læses følgende Beretning: “Thorwaldsen har glædet Goethe-Monnments-Committeen i Frankfurt med en forekommende Skrivelse, og deri lovet at fuldende Modellen saa hurtigt som muligt. I den senere Tid opmuntrede Committeen ikke saa meget til at yde Bidrag; man maa imidlertid huske paa, at der allerede er tegnet 24,000 Gl., og at de endnu manglende Tusinder, naar Tiden kommer, paa een Dag ville kunne indsamles i Frankfurt; thi i saadanne Ting besidde de rige Kjøbmænd overordentlig Patriotisme. Med 30,000 Fl. maatte man vel komme ud af det, da Guttenberg-Monumentet ikke har kostet meer end 27—28,000 Fl., men disse ere desværre endnu ikke ganske betalte, skjøndt Europa bidrog.”
 

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Portefeuillen 1.9.1839.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Portefeuillen 1.9.
Subjects
Commission for the Monument to J.W. Goethe
Persons
Johann Wolfgang von Goethe · Bertel Thorvaldsen
Last updated 02.01.2019 Print