The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8159 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten 22.8.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

‒ Corvetten „Galathea”, der som bekjendt allerede er afgaaet fra Livorno med en betydelig Deel af Thorvaldsens Konstværker, kan med det Allerførste ventes at ankomme hertil. Den medbringer 46 Kasser, der for største Delen skulle indeholde Afstøbninger af fortrinlige Antiquer, hvoraf et betydeligt Antal henhører til dem, som de Franske havde bortført, men som efter Pariser-Freden bleve gjengivne Italien, og hvis Afstøbninger allerede udgjøre kostbare Sjeldenheder, da det snart efter Originalernes Tilbagekomst blev forbudet at forøge dem.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 13te Aarg. No. 230.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Kjøbenhavnsposten 22.8.
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1839
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 27.04.2015 Print