The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7683 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

3.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[…]

– Vi kunne nu bringe Publicum den paalidelige Efterretning, at Conferentsraad Thorvaldsen imorgen Formiddag begiver sig til Roeskilde, for, efter Indbydelse fra den kongelige Commissarius, at dinere hos denne, og derefter endnu samme Dag deeltage i den almindelige Soiree, som Commissarius sædvanligviis hver Torsdag giver de Stænderdeputerede, Folkerepræsentationen vil paa denne Maade erholde en behagelig Leilighed til paa Nationens Vegne at bevidne Kunstens første Repræsentant alle Medborgernes udeelte Høiagtelse.

[…]

General Comment

Denne notits blev trykt i avisen Dagen nr. 236, 3.10.1838.
Notitsen handler om Thorvaldsens forestående tur til Roskilde 4.10.1838 i forbindelse med stænderforsamlingen i byen.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Dagen 3.10.
Other references

  • Jf. Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 208.

Persons
Bertel Thorvaldsen · A.S. Ørsted
Last updated 13.04.2017 Print