The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7737 of 10246
Sender Date Recipient
F.J. Hansen [+]

Sender’s Location

København

24.10.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Hilsen og velkomst

til

Broder 71

i

D.D.L.S.

Den 24de Oc[tober] 1838Mel. Oldtiden havde en god Skik.

–––––––

Kjæreste Brödre! mangen Gang
Sad vi jo her ved Glædens Fakkel,
Fostrede Skjemt ved Glassets Klang
Luunt i vort lille Tabernakel;
Deilige Syner gik os forbi,
Vakte ved perlende Druers Magi;
Eet dog jeg veed, som med skjönneste Glands
Fængsler i dag de Brödres Krands

Saae I en Laure hist i Syd?
Saae I den skygge vidt om Jorden?
Lövrig den stod til Romas Fryd,
Havde sin Rod dog höit i Norden!
Seer I? fra dunkle, stormende Pol
Blinker i Lövet den nordiske Sol!
Hertha skal föle dens venlige Læ:
Lauren er Skovens bedste Træ!

Du, hvis Bedrift med henrykt Aand
Paradiisfuglen hist besjunger –
Tag mod et Tryk af Cimbrens Haand!
Lyt til en Röst af danske Tunger!
Syden Dig gav sin herlige Vaar,
Skjönhedens Billed, som aldrig forgaaer;
Hjemmet dog gjemmer, liig Urnen i Muld,
Mindernes Skat, det bedste Guld.

Men som en Broder i vort Lag,
Een og Halvfierds iblandt de Kjære,
Hilse vi Dig med Lyst idag
I det Dramatisk-Literaire.
Efter den gamle, hædrede Skik
Velkomst vi byde ved Sang og ved Drik!
Een er vor Glæde ved Broderens Favn:
THORVALDSEN er dens skjönne Navn!

General Comment

Denne sang er trykt i et hæfte. Sangen blev skrevet i anledningen af hyldestfesten til Thorvaldsen i Borups Selskab. Festen blev afholdt 24.10.1838.


Sangen er også trykt i Barfod, op. cit. Heraf fremgår F.J. Hansen som sangens ophavsmand.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Borups Selskab 24.10.
Other references

  • Frederik Barfod: Thorvaldsensk Album, København 1844, p. 253-254.

Subjects
Poems for Thorvaldsen · Thorvaldsen and Theater
Persons
Borups Selskab
Last updated 30.04.2017 Print