The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7381 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Sender’s Location

København

30.12.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Danske Kunstnere i Udlandet.
–––––––––––

Af et Brev, dateret “Rom den 4de Decbr. 1837” erfare vi, at Thorvaldsen paa sin Fødselsdag (19de November) har modtaget talrige Lykønskninger af Venner og Beundrere. Den store Kunstner overraskede dem Alle ved at vise dem et nyt componeret Basrelief, som Ingen endnu havde seet før. Det forestiller Adam og Eva med Abel og Kain som smaa Børn, og gjør megen Lykke. Vore Landsmænd, Kobberstikkeren Eckersberg og Maleren Roed ere ankomne til Rom.

General Comment

Denne notits blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 2. Bd., Nr. 25, 30.12.1837.

Subjects
Thorvaldsen's Birthday 19.11.
Persons
Jørgen Roed · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 27.05.2018 Print