The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7101 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dansk Kunstblad [+]

Sender’s Location

København

18.2.1837 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

Beretninger fra Rom.
(Af private Breve.)
––––––––––

[…]

— At de i Rom værende Danske, som sædvanligt, have feiret sidste Juul, følger af sig selv. Festen holdtes hos en dansk Maler, som til denne Høitid paa det Eleganteste havde decoreret sit Atelier. Alle Væggene vare afdeelte ved Thyrsusstave med forgyldte Pinieæbler, omslyngede af Vedbende, og Felterne vare prydede med Billeder, Alt componeret af ham selv. Der saae man blandt andet Julebukke og Nisser, som droge over Ponte Molle med Julegaver for at holde Juul i Tiberstaden, fremdeles, hvorlunde Juleaftenen kom paa Kjellingen, Nisser, som dandse om Julegrøden, Nisser, som slaaes med Katten, og skrabe Gryden. Paa Døren var malet en Nisse, som kommer for silde, Alt udklippet af Orangepapir og klinet paa sort Grund med hvide Contourer. Det Hele havde et ægte kunstnerisk Anstrøg, og stod i fuldkommen Har¬monie med den muntre fædrelandske Tone, som besjelede hele Selskabet.

[…]

Thorvaldsen har modelleret et Par nye Basreliefs: Homer, der synger for Grækerne, og en Gjentagelse af sin tidligere Composition “Briseis, som føres bort fra Achilles.”

General Comment

Disse notitser blev bragt i kunsttidsskriftet Dansk Kunstblad, 1. Bd., Nr. 25, 18.2.1837.

Subjects
Christmas
Persons
Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 26.05.2018 Print