No. 6767 of 10318
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Berlingske Tidende [+]

Sender’s Location

Kjøbenhavn

17.6.1835 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn, den 17de Juni.

Om vor berømte Landsmand Thorwaldsen fortælle tydske Blade Følgende: Da Thorwaldsen engang kjørte til Stuttgart, indhentede han undervejs en ung Mand, der bar en tung Vadsæk og som bad Kudsken om, at lade ham kjøre med. Thorwaldsen hørte at Kudsken afslog denne Bøn og indbød den Rejsende til at komme ind til sig i Vognen. De kom snart i Samtale, hvori den Fremmede fortalte, at han var en Maler, at han havde hørt, at Thorwaldsen med det Første kom til Stuttgart, og at han derfor strax havde taget Foden paa Nakken, for at see den Kunstner, hvis Værker gjorde saa stor Opsigt i hele Verden. “Kjender De”, vedblev han, “da de først nylig har forladt Rom, maaskee Thorwaldsen personlig?” “Ja” svarede Billedhuggeren, “jeg er hans bedste Ven og lover Dem, at jeg skal forestille Dem ham i Stuttgart”. — Maleren kom ved dette Løfte ud af sig selv af Glæde, saa at vor godmodige Thorwaldsen ikke længer kunde bevare sit Incognito, men tilstod ham, at han var den, for hvis Skyld den unge Maler havde gjort denne Pilgrimsrejse.
 

[...]

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 17.6.1835.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1835, Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 17.6.
Subjects
Thorvaldsen's biography, comtemporary
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 21.01.2016 Print