The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6429 of 10244
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

11.4.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

See Original

‒ I det med “Gesellsch.” følgende Tillægsblad: “Kunst und Gewerbe”, No. 2, Febr. 1834, læses, blandt nogle Kunstnotitser fra Rom, ogsaa Følgende: “Thorvaldsens store Hest til Kong Maximilians equestriske Statue bliver formet; det hertil upassende Atelier tillod ikke Kunstneren aldeles at fuldende Leerformen; Udførelsen af denne Model foretages derfor i Gips. Af hans Monument for Pave Pius VII. seer man nu paa tre lithographerede Blade de trende Figurer: Paven og de allegoriske Fremstillinger af Styrken og Troen, af hvilke man kan slutte, med hvilken Aand Kunstneren har løst denne Opgave, og hvorlunde det maa tilregnes en foregaaende Aftale, at Romerne herved for første Gang yttrede Utilfredshed.”

General Comment

Denne notits udkom i Kjøbenhavns-Posten d. 11.4.1834, ottende årgang, no. 73.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1834, Kjøbenhavns-Posten 11.4.
Subjects
Equestrian Statue of Maximilian 1.
Works
Last updated 23.08.2016 Print