The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3928 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn [+]

Sender’s Location

Kjøbenhavn

4.4.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet, men er anført med blyant.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

(...)

I Billedhuggerkunsten frydes Tilskuerne fortrinligen ved vor udødelige Kunstner Etatsraad Thorwaldsens mange herlige Stykker, i alt 40 Numere, deels i Marmor, deels i Gibs, Büster, Basreliefs, Statuer.

Af Professor A. Jacobsen, Akad. Medlem, er en Büste udstillet (184). — Af Akademiets Artist H. Freund, i Rom: Evangelisten Lucas (185) og to Buster i Marmor (186—7). — Af Akademiets reisende Artist Bissen, i Rom, en Büste (188) — af 4 andre unge Kunstnere 5 Stk. (189-193.)


(...)

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Nyeste Skilderie 4.4.1826.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1826, Nyeste Skilderie 4.4.
Subjects
Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive
Persons
H.W. Bissen · Hermann Ernst Freund · Bertel Thorvaldsen
Last updated 11.01.2016 Print