The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2832 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1.5.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

I det til Morgenblatt hørende Kunstblatt No. 108 før f. A., læses et Stykke, undertegnet R—f, angaaende Frue Kirke i Kjøbenhavn, i Anledning af den derover fældte Dom i No. 72 af s. B. Forf. ender dette Stykke med følgende Yttringer: Det Hele viser den høie Aand, som i dette Bygningskonstens Værk yttrer sig ved simpel Storhed, Hensigtsmæssighed i Anlæg, Harmonie og Reenhed saavel i det Heles som de mindre Deles Forhold, der, efter Fuldendelsen, upaatvivleligen vil gjøre et sjelopløftende Indtryk paa hver fordomsfri Kjender. Thorwaldsen har allerede under sit Ophold i Kjøbenhavn forudfattet denne høie Virkning, og af sand Begeistring for et Local, der er hans Arbeider saa gunstigt, tilbudet sig at udføre de dertil fornødne Billedhuggerværker, gjort Forslag til Anordningen af den hele Cyclus af hans lovede Arbeider, og erklæret, at ikke letteligen Architectens og Billedhuggerens Værker ville kunne træffes i skjønnere Harmonie end her vil blive Tilfældet.

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Nyeste Skilderie 1.5.1821.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1821, Nyeste Skilderie 1.5.
Persons
Bertel Thorvaldsen
Last updated 08.01.2016 Print