The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 932 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 23.6.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

See Original

(...)

Af et Brev fra Etatsraad og Ridder West, dat. Rom d. 9. Maji, erfares, at vor Thorvaldsen, som nu er 38 Aar gammel og paa 12te Aar har opholdt sig i Rom, hvor han kun er bekjendt under sit Døbenavn il cavaliere Alberto, scultore danese, har i sit Værksted følgende Arbejder færdige: 1. Billedstøtter: Jason, Ganymedes, Bacchus, Venus, Apollo, Amor og Psyche, Hebe, Psyche, Adonis, Mars, Bacchus. 2. Basreliefs: Brisees, som bortføres fra Achilles, Apollo, der spiller for Muserne, som danse omkring Gratierne, Bacchus, Hektor og Paris. En Font eller Døbesteen, i Form af et antik Alter, med Basreliefs paa dens 4 Sider. — Fire runde Basreliefs for det Kgl. Slot. Herkules og Hebe, Jupiter og Nemesis, Prometheus og Minerva, Æsculap og Hygea. — 3. Brystbilleder: Khr. Schubart, Kherinde Schubart, Gr. A. Bernstorff, Gr. Rantzau Breitenburg, Gr. A. Moltke, Digteren Titge, Trane, Dansk Archurct, Prindsesse Gallizin, Baron og Baronesse Humbolt, Prof. Baden, Gr. Worrenzow, Prindsesse Didrikstein, Frøken Ida Bruun, Etatsr. Tycho Rothe. Roms berømte Maler Camucini.

(...)

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Nyeste Skilderie 23.6.1810.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1810 Nyeste Skilderie 23.6.
Persons
Caroline von Humboldt · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 02.06.2018 Print