The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6517 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

9.8.-27.12.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
1834 Vaini
Ago[st]o
 
 
 
Sett[embr]e
 
 
 
Ottobre
 
 
 
 
Nov[em]bre
 
 
 
Dec[em]bre
9.
16.
23
30
6
13
20
27
4
11
18
23
31
8
15
22
29
6
13
20
27
all’elemento della terra
id[em]
alla Nemesi
Id[em]
Id[em]
Id[em]
Id[em]
Id[em]
Id[em]
Id[em]
id[em]
al B.[asso] R.[ilievo] di Alessandro e Parminione
id[em]
id[em]
id[em]
id[em]
id[em]
id[em]
id[em]
id[em]
id[em]
~ 3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
3
1

50


50
50
50

50
50
50
25


50

50
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber fra 1834. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab No. 2, 1834.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab No. 2, 1834, p. 84
Subjects
Account No. 2, 1834 · Account No. 2, 1834-1844 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print