The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3552 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Oktober 1824 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af regnskabet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
Bassorilievo di Betman Monumento 27

1824

Ottobre  
  
  
16  
23  
30  
Amadeo giornate due  
giortesei
gio.tecinque
2 
  7
  6
40  
20  
  
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1823-1828. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1823-1828.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1823-1828, p. 27
Subjects
Accounts 1823-1828 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print