The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2896 of 10239
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Oktober 1821 - August 1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Accounts for work on the Alexander Frieze (part with elephants) by Saboni, Scalpellino, Gaëti, and Ferenczy.

See Original
1821 Elefanti, e Generali pezzo di Fregio 279.
Ottobre
do.
Nov.e
do.
Dec.e
1822 [Gen.o]
do.
20
27
3
11 d.
15
12
5 d.
A Sabboni in conto Scudi Dieci
Al sudetto come s.a
Al sudetto come s.a
Al sudetto come s.a
Allo Scalpellino [per] giornate trè fatte come s.a
Al sudetto [per] giornata Una fatta come s.a
Al Gaeti [per] giornata Una fatta come s.a
10 ––
10 ––
10 ––
5 ––
2 40
0 80
1 ––


1821 –– Generali, ed Elefanti sudo ––
Nov.e
do.
do.
Dec.e
do.
do.
do.
do.
do.  
1822  
do.  
do.  
   
do.  
do.  
do.
11 d.
17 d.  
24 d.
Primo  
7  
do.  
15  
22
29 d.  
Gennaro 5  
Primo Genno
do.  
   
do.  
Gennaro 5  
do. 26 d.  
A Sabboni Scudi Uno in conto
Al sudetto Scudi Sei come s.a
Al sudetto Scudi Dieci come s.a
Al sudetto Scudi Sei come s.a
Al sudetto Scudi Sei come s.a
Allo Scalpellino [per] giornata una, come s.a
Al sudetto Scalpellino [per] giornata una, come s.a
Al sudetto Sabboni Scudi Sei c[ome] s.a
Allo Scalpellino [per] giornate due, e mezza fatte c[ome] s.a
Al sudetto [per] giornate sette fatte c[ome] s.a
Al Gaiti [per] giornate quattro, e mezza fatte c[ome] s.a
A Fertenzi [per] giornate quattro fatte nella settimana de 22. Dec. 1821
Al sudetto [per] giornate quattro fatte c[ome] s.a
Al sudetto [per] giornate quattro fatte come s.a
Al sudetto [per] giornate quattro fatte come s.a
Volti
1 ––
  6 ––
  10 ––
  6 ––
  6 ––
1.20
  1.20
  6 ––
  2 ––
  5.60
  4.50
4 ––
 
4 ––
4 ––
4 ––
~ 65.50


280
1822
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1823

Febraio Po
9 idem
Marzo 2  
idem 9  
idem 23  
idem 30  
Aprile 20
idem 27  
Maggio 11  
idem 18  
idem25  
Giugno Po  
Agosto 23
–– –– –– –– Somma attengo [per] i Generali, etc. ~
A Ferenzi [per] giornate quattro
Al sudetto [per] giornate quattro fatte c. s.a
Al sudetto [per] giornate quattro fatte c. s.a
Al sudetto [per] giornate quattro fatte c. s.a
Al sudetto [per] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto [per] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto [per] giornate Sei fatte come s.a
Al sudetto [per] giornate Cinque fatte come s.a
Al sudetto [per] giornate trè fatte come s.a
Al sudetto [per] giornate trè fatte come s.a
Al sudetto [per] giornate Sei fatte come s.a
Al sudetto [per] giornate Sei fatte come s.a
Morescalchi per due giornate all’Elefante
65.50
4 ––
  4 ––
  4 ––
  4 ––
  5 ––
  5 ––
  6 ––
  5 ––
  3 ––
  3 ––
6 ––
6 ––
1.80
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1819-1823, p. 279-280
Subjects
Accounts 1819-1823 · Workshop Accounts
Persons
István Ferenczy
Last updated 02.03.2020 Print