The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2870 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

August 1821 - oktober 1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

The commentary for this account is not available at the moment.

See Original
Mercurio Secondo 257,,
Agosto  
idem  
idem  
Setteme
idem  
   
id.  
idem  
idem  
idem  
Ottobre  
detto  
idem  
   
idem  
Do  
idem  
id Giugno  
8 d.o
idem  
Agosto  
Ott.e
Novem,,e
idem  
idem  
idem  
idem  
1823  
Ottobre  
4,, 1821  
11,, d.o
25,, d.o
Primo  
idem  
   
7,, d.o
15,, d.o
22,, d.o
28,, d.o
6,, d.o
13 d.o
27 d.o
   
idem  
Novem,,e 3,,
D[etto]  
1822 li 15,,  
8 d.o
22,,  
17 d.o
26 d.o
2 d.o
9 d.o
16,, d.o
23 d.o
30 d.o
   
11  
18  
Al Bogazzi p[er] Sei giornate, al sg.e Babboni
Al Babboni p[er] giornate Sei in conto :  
Al sudetto p[er] giornate Sei  
Al sudetto p[er] giornate Sei  
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come s[opr].a dalli 18,,
att. li 24,, Agosto pt[?]    
Al sudetto Babboni p[er] giornate Sei fatte come sopra  
Al sudetto Babboni p[er] giornate Sei fatte come s.a
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sopra  
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sopra  
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sopra  
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come sopra  
Allo Scalpellino p[er] giornate fatte alla Pianta del  
sud.o Mercurio
Al Perni p[er] lavoro fatto alla sudetta Pianta  
Allo Scalpellino p[er] giornate due, e mezza  
Pagati p[er] Piombo p[er] la Pianta del sudetto Mercurio  
Al Lustratore p[er] lustratura del s.o[?]
Al sudetto p[er] giornate due fatte come sa.
Al sudetto p[er] giornate trè fatte come sa.
Al sudetto p[er] giornata mezza fatta csa.  
A Landini p[er] giornate quattro fatte comesa
Al sudetto p[er] giornate Cinque fatte comesa
Al sudetto p[er] giornate Sei fatte come s.a
Al Sudetto p[er] giornate due fatte come s.a
Allo Scalpellino p[er] giornata giornata Una fatta csa
Al sudetto p[er] giornata giornata Una fatta come s.a
   
A Morescalchi giornate cinque  
Al med.o giornate due e mezza
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
   
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
6 ––  
   
2 40  
75  
2 ––  
40  
4 20  
1 40  
2 10  
40  
2 40  
3 ––  
3 60  
1 20  
80  
80  
   
4 50  
2 25  
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1819-1823, p. 257
Subjects
Accounts 1819-1823 · Workshop Accounts
Last updated 07.01.2013 Print