The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2847 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

Rom

Juni - november 1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Regnskab for arbejde udført på Amor med buen af De Angelis, Landini og István Ferenczy.

See Original
Amorino con Arco 233,,
   
Giug:o
Lug:o
   
   
   
   
Agosto  
idem  
idem  
id.  
idem  
idem  
Settem,,e
,,  
id.  
   
id.  
   
idem  
   
idem  
idem  
Novem,,e
1821  
30  
7  
   
15  
22  
28  
4,,  
idem  
11,,  
idem  
25,,  
idem  
Primo  
idem  
idem  
   
id.m[?]
   
idem  
   
idem 7  
15,,  
11,, d.o
   
De Angelis gior:te tre
Scalpellino  
De Angelis gior:te sei
De Angelis gior:te sei
De Angelis gior:tesei
Scalpellino gior:ta una
De Angelis giornate due  
Landini giornate Sei come s[opr]a
De Angelis p[er] giornate 4,, fatte alle Ali del sudetto  
Al Landini p[er] giornate 6. all’Amorino  
Al sudetto p[er] giornate Cinque come sa
Al Sg.r Ferentzi p[er] lavoro fatto alle Ali del sud.o Amorino
Al Deangelis p[er] giornate Sei fatte all’Amorino  
Al Ferentzi p[er] giornata Una  
Al sudetto Deangeli p[er] giornate Cinque, fatte nella Settimana  
dalli 18,, Agosto pt[?], cioè due alle Ali, e trè all’Amorino  
Al Londini giornate due fatte com[e sopr].a all’Amorino, in
tutto comsa
Al Ferentzi p[er] giornate quattro fatte alle Ali del sudetto  
colla sudetta Settimana  
Al Deangelis giornate Cinque all’Amorino, dalli 7,, alli 14: Sett.e
Al sudetto giornate Cinque all Amorino sudetto  
Allo scalpellino p[er] giornata Una, e mezza csa
   
2 70  
40  
5 40  
5 40  
5 40  
80  
1 80  
3 60  
3 60  
3 60  
4 50  
4 ––  
5 40  
1 ––  
   
4 50  
   
1 20  
   
4 ––  
4 50  
4 50  
1 20  
General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference
Regnskab 1819-1823, p. 233
Subjects
Accounts 1819-1823 · Workshop Accounts
Persons
Giovanni de Angelis · István Ferenczy
Last updated 02.03.2020 Print