Juni - november 1821

Sender

NN

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af hele regnskabsbogen, som denne side er en del af.

Abstract

Regnskab for arbejde udført på Amor med buen af De Angelis, Landini og István Ferenczy.

Document

Amorino con Arco 233,,
   
Giug:o
Lug:o
   
   
   
   
Agosto  
idem  
idem  
id.  
idem  
idem  
Settem,,e
,,  
id.  
   
id.  
   
idem  
   
idem  
idem  
Novem,,e
1821  
30  
7  
   
15  
22  
28  
4,,  
idem  
11,,  
idem  
25,,  
idem  
Primo  
idem  
idem  
   
id.m[?]
   
idem  
   
idem 7  
15,,  
11,, d.o
   
De AngelisI gior:te tre
Scalpellino  
De Angelis gior:te sei
De Angelis gior:te sei
De Angelis gior:tesei
Scalpellino gior:ta una
De Angelis giornate due  
Landini giornate Sei come s[opr]a
De Angelis p[er] giornate 4,, fatte alle Ali del sudetto  
Al Landini p[er] giornate 6. all’Amorino  
Al sudetto p[er] giornate Cinque come sa
Al Sg.r FerentziII p[er] lavoro fatto alle Ali del sud.o Amorino
Al Deangelis p[er] giornate Sei fatte all’Amorino  
Al Ferentzi p[er] giornata Una  
Al sudetto Deangeli p[er] giornate Cinque, fatte nella Settimana  
dalli 18,, Agosto pt[?], cioè due alle Ali, e trè all’Amorino  
Al Londini giornate due fatte com[e sopr].a all’Amorino, in
tutto comsa
Al Ferentzi p[er] giornate quattro fatte alle Ali del sudetto  
colla sudetta Settimana  
Al Deangelis giornate Cinque all’Amorino, dalli 7,, alli 14: Sett.e
Al sudetto giornate Cinque all Amorino sudetto  
Allo scalpellino p[er] giornata Una, e mezza csa
   
2 70  
40  
5 40  
5 40  
5 40  
80  
1 80  
3 60  
3 60  
3 60  
4 50  
4 ––  
5 40  
1 ––  
   
4 50  
   
1 20  
   
4 ––  
4 50  
4 50  
1 20  

General Comment

Dette regnskab er en del af en regnskabsbog, der rummer Thorvaldsens værkstedsregnskaber for perioden 1819-1823. Regnskabsbogens register kan ses her, mens en gengivelse af den komplette, originale regnskabsbog kan ses her.
En oversigt over alle enkeltsiderne i regnskabsbogen kan ses via emneordet Regnskab 1819-1823.
En samlet oversigt over alle Thorvaldsens kendte værkstedsregnskaber findes i referenceartiklen Værkstedsregnskaber.

Archival Reference

Regnskab 1819-1823, p. 233

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. Thorvaldsens assistent Giovanni de Angelis.

  2. Den ungarske billedhugger István Ferenczy.

Last updated 02.03.2020