The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8216 of 10246
Sender Date Recipient
NN [+]

Sender’s Location

København

22.10.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af recepten.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til denne recept er under udarbejdelse.

See Original

#

[tegn for vægtenhed] Cerati[?] sinspd[?]

[tegn for et antal unser]

12ß
[tegn for måleenhed]

1 Salve[?]
 


For Hr Conferentsraad
Thorvaldsen

22/10/39   [Tras?]

[med en anden hånd:]
Svane Ap
Jacobsen

General Comment

Dette er en recept med medicin til Thorvaldsen. Den er ganske vanskelig at læse, bl.a. fordi medicinen anføres i de såkaldte nürnbergske vægtenheder, der blev anvendt på danske apoteker til ca. 1850, se Petersen, op. cit. Vægtenhederne er fx unse, skrupel, dram og gran, og de anføres med særlige tegn. 1 unse svarer til ca. 29,8 gram.
Recepten opbevares i en brevtaske, N76, sammen med tre andre recepter.

Archival Reference
N76,2
Other references

  • Kurt Petersen: ‘Det medicinske målesystem’, in: Virke og Vækst, Sydvestsjællands Museum, Sorø 2007, p. 23-36.

Subjects
Thorvaldsen's Health
Works
Last updated 14.02.2013 Print