The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5723 of 10246
Sender Date Recipient
Georg Christian Braun [+]

Sender’s Location

Mainz

Antagelig efter 1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af dedikationen, men den er selvsagt skrevet efter udgivelsen 1827 af det hæfte, hvori den optræder. Mest sandsynligt endda efter 1832, hvor Braun som medlem af Gutenberg-kommissionen bevisligt havde kontakt med Thorvaldsen.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

A dedication to Thorvaldsen in a leaflet.

Dem neueren Phidias
Thorwaldsen der

Verfasser

General Comment

Dette er en håndskreven dedikation ved titelbladet i Brauns korte epos: Der Tod des Phidias, ein Monodrama, Mainz 1827. Hæftet findes i Thorvaldsens bogsamling, M875,1.
Brauns sammenligning mellem Fidias og Thorvaldsen forekom meget hyppigt i datiden, se evt. referenceartiklen Thorvaldsen som Fidias eller Praxiteles. Det vides ikke, om der har været en særlig galgenhumor i, at Brauns drama handlede om den antikke billedhuggers død.

Archival Reference
M875,1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Dedication · Gifts for Thorvaldsen, Books · Thorvaldsen and Authors · Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles · Thorvaldsen's Book Collection
Last updated 19.10.2014 Print