The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9540 of 10247
Sender Date Recipient
H.C. Andersen [+]

Sender’s Location

København

30.3.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af digtet, men det blev fremført ved Thorvaldsens begravelse 30.3.1844.

Omnes [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this poem is not available at the moment.

See Original


Thorvaldsen.
 


––––––––––––––––––––––
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.


(Til Musik af Hartmann.)

Træd hen til Kisten her! kom, fattig Mand,
I din Kreds fødtes han, og Du tør sige:
Han blev en Stolthed for vort Folk og Land,
En Glands han kasted’ over Danmarks Rige!
Ja, her var Rigdom, Adel, Alt fra Gud,
I Snillet hos ham Gud sig for os viste;
Hans Død vil lyde vidt i Verden ud,
Man priser den, der dog faaer see hans Kiste!

Sin Sendelse paa Jorden har han endt –
  Vi har ham seet og kjendt!

Hans Liv var lykkeligt, hans Død var smuk,
Han virked’ stort og herligt uden Lige!
I Folkets Kreds og uden Smertens Suk
Saa sjælesund han svang sig til Guds Rige.
Vi rysted’ staae, et Blink fra Gud det var!
Fra fattigt Huus det gik ud over Jorden,
Et Blink, der glemmes ei! See Stenen har
Et Præg deraf, et Storheds Præg for Norden!

Opløs dig Sorg i Sang ved Kistens Fjel!
I Jesu Navn, sov vel!

H.C. Andersen.

General Comment

Dette digt blev sunget af Studentersangforeningen ved Thorvaldsens bisættelse i Vor Frue Kirke i København 30.3.1844, se Andersens egen beskrivelse af ceremonien i brev af 11.4.1844.
Digtet er afskrevet efter den trykte udgave i Thorvaldsens Museums Småtrykssamling, det er omkranset af sort sørgerand.

Digtet blev endvidere trykt i tidsskriftet Ny Portefeuille, op. cit.

Archival Reference
M18,67 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)
Other references

  • J.C. Schythe (ed.): Ny Portefeuille, 1. Bind Nr. 13, 31.3.1844, p. 291-292.

Subjects
Poems for Thorvaldsen · Thorvaldsen's Funeral
Last updated 10.04.2017 Print