30.3.1844

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af digtet, men det blev fremført ved Thorvaldsens begravelse 30.3.1844.

Abstract

Kommentarerne til dette digt er under udarbejdelse.

Document


Thorvaldsen.
 


––––––––––––––––––––––
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.


(Til Musik af Hartmann.)

Træd hen til Kisten her! kom, fattig Mand,
I din Kreds fødtes han, og Du tør sige:
Han blev en Stolthed for vort Folk og Land,
En Glands han kasted’ over Danmarks Rige!
Ja, her var Rigdom, Adel, Alt fra Gud,
I Snillet hos ham Gud sig for os viste;
Hans Død vil lyde vidt i Verden ud,
Man priser den, der dog faaer see hans Kiste!

Sin Sendelse paa Jorden har han endt –
  Vi har ham seet og kjendt!

Hans Liv var lykkeligt, hans Død var smuk,
Han virked’ stort og herligt uden Lige!
I Folkets Kreds og uden Smertens Suk
Saa sjælesund han svang sig til Guds Rige.
Vi rysted’ staae, et Blink fra Gud det var!
Fra fattigt Huus det gik ud over Jorden,
Et Blink, der glemmes ei! See Stenen har
Et Præg deraf, et Storheds Præg for Norden!

Opløs dig Sorg i Sang ved Kistens FjelI!
I Jesu Navn, sov vel!

H.C. Andersen.

General Comment

Dette digt blev sunget af Studentersangforeningen ved Thorvaldsens bisættelse i Vor Frue Kirke i København 30.3.1844, se Andersens egen beskrivelse af ceremonien i brev af 11.4.1844.
Digtet er afskrevet efter den trykte udgave i Thorvaldsens Museums Småtrykssamling, det er omkranset af sort sørgerand.

Digtet blev endvidere trykt i tidsskriftet Ny Portefeuille, op. cit.

Archival Reference

M18,67 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844)

Other references

Subjects

Commentaries

  1. Egentlig fjæl, dvs. kistens bræt, men fjæl bruges ofte som et billede på hele ligkisten, se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 10.04.2017