The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9680 of 10243
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Ny Portefeuille
J.C. Schythe [+]

Sender’s Location

København

26.5.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af det tidsskrift, hvor teksten blev trykt.

Omnes
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

See Original

—Kunstforeningen i Hamborg har aabnet en Udstilling af nyere Malerier og Billedhuggerarbejder i Thalia-Theatrets Sal. Der er efter Katalogen udstillet 75 Oliemalerier, blandt hvilke mange høist udmærkede Arbeider. Kun 13 af de udstillede Malerier ere malede af hamborgske Kunstnere. Billedbuggerarbeiderne bestaae for største Delen i Afstøbninger efter Thorvaldsen.

Oehlenschlæger, hvem det blev overdraget at tilbagelevere den Ordensdecoration af Ordenen “pour le merite”, som Thorvaldsen havde baaret, er af Kongen af Preussen udnævnt til at indtage sin afdøde Vens Plads blandt denne Ordens Riddere. Digteren har havt den Ære at læse sin “Dina” for Hs. Majestæt, der har befalet, at dette Drama skal bringes til Opførelse paa det kongelige Theater i Berlin.

General Comment

Dette er en trykt tekst i tidsskriftet Ny Portefeuille, op. cit.
Teksten omtaler en kunstudstilling i Hamborg med afstøbninger efter billedhuggerværker af Thorvaldsen, Adam Oehlenschlägers tilbagelevering af Thorvaldsens Orden Pour le Mérite til den preussiske konge.

Archival Reference
M17,84
Other references

  • J.C. Schythe (ed.): Ny Portefeuille, 2. Bind, Nr. 8, 26.5.1844, [omslaget].

Subjects
Thorvaldsen's Honorary Titles
Last updated 18.05.2017 Print