The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 684 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Efter 23.11.1808 [+]

Dating based on

Brevudkastet må være konciperet efter Scheels brev 23.11.1808, som nævnes i brevudkastet.

Poul Scheel [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Brevudkast, hvori Thorvaldsen svarer lægen Poul Scheel, at bysten af Mathias Saxtorph allerede længe har stået færdig.

See Original [Translation]

De har fulkomen Ret gode Ven at være fortørnet paa mig at jeg ikke har opfyldt min Pligt at besvare Deres Brev af 23 Nov og ennu mere da De deraf maa troe at jeg ikke har begyndt paa Sal. Saxtorffs Byste jeg forundrer mig der over den som har sagt at benævnte Byste ikke var beg[y]nt som har staaet færdig i mit Værsted og som jeg er bered at tilsende Dem med første Lælighed. Aarsagen til dette lange ophold har været følgende. De erindrer[?] Dem …

General Comment

Dette ufærdige brevudkast omhandler den i 1800 bestilte buste af fødelslægen Mathias Saxtorph. Brevet stopper, hvor Thorvaldsen skal finde en forklaring på, hvorfor han ikke har sendt busten. Det har sikkert været vanskeligt at finde de rette argumenter. Busten havde stået færdig i Thorvaldsens værksted i hvert fald siden 1806, men Thorvaldsen havde fået en anden til at udføre busten. Det fremgår nemlig af koncepten ca. 23.9.1806 til Abildgaard. Heri skriver Thorvaldsen “Professor Badens Byste er færdig og skal skikke det første tiligemed Saxtorff Byste til Her dr Schel som jeg imellem os sagt ikke selv har giord, og er mig betaldt,”. Det har således været en ret flov sag at skulle redegøre for, og af senere rykkerebreve fra Scheel at dømme, så er det mest sandsynlige da også, at Thorvaldsen aldrig fik sendt et færdigt brev på baggrund af koncepten. Se desuden referenceartiklen omhandlende Saxtorphs buste for sagens detaljer.
Brevudkastet er skrevet på bagsiden af tegningen C185r, nemlig C185v.

Archival Reference
C185v
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Saxtorph's Bust · Thorvaldsen's Works, Executed by Others
Persons
Mathias Saxtorph
Works
Last updated 31.08.2017 Print