The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.2.1804

Spørgsmålet citeres hos Thiele I, p. 192. Thiele antager, ligesom Stanley også gør indirekte, at Anna Maria Uhden var årsagen til problemerne. Og selvom Thieles fremstilling af Thorvaldsens forhold til Uhden er både fejlagtig og noget fordomsfuld, så har det stormfulde samliv mellem de to kærester nok været en del af årsagen til Thorvaldsens dårlige humør, se Uhdens biografi for mere herom.
Men to andre faktorer har på dette tidspunkt utvivlsomt også spillet ind på Thorvaldsens livsmod:
For det første befandt han sig i en meget penibel situation mht. sin økonomi og sin forpligtelse til at rejse hjem til Danmark, se referenceartiklen om Thorvaldsens situation 1804.
Desuden havde han gennemgået en lang sygdomsperiode, som han fx skrev i sit brev af 25.2.1804 til Abildgaard: “…jeg har været næsten et helt Aar saa syg at jeg ikke har kundet arbejde, og af den Aarsag saa melankolsk at jeg endnu mindre har kundet sat mig til at skrive.” Se referenceartiklen om Thorvaldsens sygdom.

Last updated 06.01.2014