The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.9.1823

Det omtalte brev af 16.6.1823 fra Gerhard Stub til Gunnerus kendes ikke. Derimod giver Stub i brev til Thorvaldsen af 23.5.1823 udtryk for ikke at kende noget til donationen af relieffet Caritas, jf. A598, og beder Thorvaldsen melde tilbage om sagen har noget på sig. Stub har angiveligt endnu ikke vidst besked om relieffet, da han skrev til Gunnerus i brevet af 16.6.1823. Det kan ud fra disse breve derfor antages, at der gik mere end et år fra Thorvaldsen donerede relieffet i brev af 24.5.1822, til det ankom til Livorno for videre forsendelse.

Last updated 13.01.2013