Comment on Thorvaldsen's Album

Den danske maler C.F. Høyer.

Last updated 04.04.2007