The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.8.1823

I Arkivet findes Gerhard Stubs brev til Thorvaldsen af 23.5.1823, hvor Stub giver udtryk for ikke at kende noget til donationen af relieffet Caritas, jf. A598, til Gunnerus og i brevet beder Thorvaldsen melde tilbage, om sagen har noget på sig. I det brev Gunnerus omtaler her af 16.6.1823, har Stub formentlig endnu ikke vidst besked om relieffet. Det kan derfor ud fra disse breve antages, at der går mere end et år fra Thorvaldsen donerer relieffet i brev af 24.5.1822 til det ankommer til Livorno for videre forsendelse.

Last updated 13.01.2013