The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.8.1811

Omend Thorvaldsen i almindelighed ikke har manglet smiger i disse år, har det muligvis påvirket hans accept af den lave betaling, at bestillingen kom fra Tysklands førende intellektuelle kredse. Ydermere viste Thorvaldsen ofte velvillighed over for mennesker i pengenød, f.eks. over for den norske toldkasserer Hans Henrik Gunnerus, se hertil bl.a. brevet fra Thorvaldsen til denne af 24.5.1822.

Last updated 07.01.2013