The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.8.1811

Thorvaldsen havde i et nu forsvundent svar på Schelling og C.R.W. Wiedemanns brev af 22.5.1811 antaget bestillingen på Gravmæle over Auguste Böhmer, A700-A703. Auguste Böhmer var datter af Caroline Schelling, og døde som femtenårig af dysentri, mens hun plejede sin syge mor på kurstedet Bad Bocklet.

Last updated 07.01.2013