The Thorvaldsens Museum Archives

Back to W

C.R.W. Wiedemann

C.R.W. Wiedemann mødte Thorvaldsen i Rom i 1811. Han var gift med Louise Wiedemann, der var søster til Caroline Schelling, og blev derigennem impliceret i bestræbelserne på at få Thorvaldsen til at overtage bestillingen af et gravmæle over Caroline Schellings datter af første ægteskab Auguste Böhmer, jf. Gravmæle over Auguste Böhmer, A 700, A701, A702 og A703. Se fx hans brev 22.5.1811.

References

  • Else Kai Sass: ‘Auguste Böhmer-Monumentets Historie’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1938, p. 109-126.

Last updated 07.01.2013

C.R.W. Wiedemann

Christian Rudolph Wilhelm Wiedemann 1770-1840 German Læge og historiker
To Thorvaldsen3 Doc.

To and from others1 Doc.
Mentioned in2 Doc.